Novo zanimane u našoj školi - TEHNIČAR ZA KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

 

Neka od znanja i kompetencija koje će učenici steći nakon završenog  IV stupnja  su:

  • Znanja i vještine potrebne za razumijevanje komunikacijskih tehnologija koje se koriste za upravljanje telekomunikacijskim mrežama i sustavima.
  • Znanja i vještine potrebne za razumijevanje telekomunikacijskih usluga u svrhu upravljanja odnosima sa korisnicima kroz podršku, prodaju, marketinške aktivnosti, itd.
  • Mogućnosti planiranja, vođenja i učestvovanje u timovima u cilju izrade i realizacije projekata iz oblasti komunikacijskih tehnologija.
  • Mogućnosti da uspješno komuniciraju sa osobama koje imaju različite uloge u funkcioniranju komunikacijskih sustava (korisnici, menadžeri, analitičari, mrežni administratori) transdisciplinarno povezujući znanja iz svih oblasti tehničkih znanosti.
  • Sposobnost za rješavanje poslovno-orijetiranih problema uz identifikaciju, analizu, razvoj i implementaciju poslovnih rješenja za unaprijeđenje komunikacijskih sustava i procesa u ovoj oblasti.

 

Go back