NATJEČAJ!

Školski odbor Srednje prometne škole raspisuje

NATJEČAJ

za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred srednje škole u školskoj 2016./2017. godini

 

Opći uvjeti

 

Pravo prijave na natječaj za upis pod jednakim uvjetima imaju kandidati koji su završili osnovnu školu u dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godina uz odobrenje Nastavničkog vijeća.

Prijam kandidata se vrši u skladu s planom upisa na temelju ljestvice poretka koju objavljuje Povjerenstvo za upis.

Kandidat prilaže na natječaj za upis sljedeću dokumentaciju:

- prijavu na natječaj (obrazac dostupan u školi);

- izvadak iz Matične knjige rođenih (rodni list);

- svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi;

- uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu u petom (V.), šestom (VI.), i sedmom razredu (VII.) razredu za kandidate koji su završili osmogodišnje obrazovanje, odnosno šestom (VI.), sedmom (VII.) i osmom (VIII.)  razredu za kandidate koji su završili devetogodišnje obrazovanje;

- drugi relevantni dokumenti (potvrde ili uvjerenja o sudjelovanjima na natjecanjima u znanju iz relevantnih predmeta, športskim ili umjetničkim natjecanjima).

 

Plan upisa

 

četverogodišnja zanimanja

broj učenika

Tehničar cestovnog prometa

80 ukupno

Tehničar za logistiku i špediciju

Tehničar poštansko-telekomunikacijskog prometa

Tehničar za željeznički promet

Zrakoplovni prometnik

Tehničar za sigurnost cestovnog prometa

 

trogodišnja zanimanja

broj odjela

Automehaničar

0,5

Vozač motornog vozila

0,5

Dizaličar

0,5

Rukovatelj građevinskim i pretovarnim strojevima

0,5

 

 

Rokovi

 

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis vrši se u tri upisna roka.

Opis postupka

Prvi upisni rok

Drugi upisni rok

Treći upisni rok

Prijava kandidata

20.6. - 21.6.2016.

28.6.2016.

24.8.2016.

Objava rezultata

22.6.2016.

29.6.2016.

25.8.2016.

Upis kandidata

23.6.2016.

30.6.2016.

26.8.2016.

 

Prijave kandidata zaprimaju se u školskim prostorijama u svakom upisnom roku u vremenu od 8 do 12 sati. Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i školskoj internetskoj stranici.

Kriteriji za izbor kandidata

 

Izbor kandidata za upis vrši se na temelju uspjeha iz osnovne škole. Pritom se vrjednuje zbroj prosječnih ocjena općeg uspjeha u posljednje četiri godine osnovnog obrazovanja i prosjek ocjena relevantnih predmeta u posljednja dva razreda osnovne škole.

Na temelju uspjeha moguće je postići najviše 25, a najmanje 10 bodova.

 

Relevantni predmeti značajni za izbor kandidata su:

Četverogodišnja zanimanja: hrvatski jezik, matematika, fizika, geografija, tehnička kultura

Trogodišnja zanimanja: hrvatski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura

 

U četverogodišnja zanimanja mogu se upisati učenici koji imaju najmanje 16,5 bodova.

Za trogodišnja zanimanja se ne utvrđuje najmanji broj bodova potrebnih za upis.

 

Cjelovit tekst natječaja objavilo je Ministarstvo prosvjete znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije.

Detaljnije informacije mogu se dobiti osobno u školi ili telefonski na broj Tajništva: 036/321-791.

 

Mostar, 15. lipnja 2016.

 

                                                                                                                             Predsjednik Školskoga odbora

                                                                                                                                  Vjekoslav Vučić, dipl. iur.

Go back