Natječaj za ravnatelja

 

 

Na temelju čl. 55. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (NN HNŽ broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), čl. 4. i 6. Naputka o izboru i imenovanju ravnatelja osnovni i srednjih škola, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ broj: 05-02-36-1753/18 od 27.08.2018. godine i Odluke Školskog odbora broj: 02-1443/18 od 31.08.2018. godine, Srednja prometna škola Mostar, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja škole

 

Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom, treba ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • Da ima VSS
 • Da ispunjava uvjete za nastavnika srednje škole prema Zakonu o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju
 • Da ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u srednjoj školi
 • da nije krivično kažnjavan
 • da je državljanin BiH

 

Izbor i imenovanje ravnatelja vrši se na razdoblje od 4 godine.

 

Kandidati su obvezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • izvadak iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • uvjerenje da nije krivično kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • ovjeren preslik diplome,
 • potvrdu o stažu na odgojno-obrazovnim poslovima u školi

 

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijave o ispunjavanju uvjeta Natječaja i životopis dostaviti na adresu:

Srednja prometna škola Mostar

Mile Budaka br. 26

88 000  M o s t a r

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

 

Go back