Natječaj za obrazovanje odraslih

 

Ur.br:02-2133/16

Datum:17.11.2016.

Srednja prometna škola-Izobrazba odraslih

Mostar,-Mile Budaka 26

 

 

         Školski odbor Srednje prometne škole, Mostar, na temelju Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti,kulture i športa broj:05-02-40-2826/16 od

14.11.2016.g., na sjednici održanoj  17.11.2016.g. raspisuje           

 

N A T J E Č A J

 

za upis polaznika u srednjoškolsko obrazovanje odraslih u školskoj 2016/2017.godini

1.Za program stjecanja srednje stručne spreme

  1. četverogodišnji strukovni programi za zanimanje:

-TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA- 10 polaznika

-TEHNIČAR PT PROMETA-10 polaznika

-TEHNIČAR ZA ŽELJEZNIČKI PROMET-10 polaznika

-ZRAKOPLOVNI PROMETNIK-5 polaznika

-TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU-10 polaznika

-TEHNIČAR ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA-10 polaznika

  1. trogodišnji strukovni programi za zanimanje:

-VOZAČ MOTORNOG VOZILA- 5 polaznika

-AUTOMEHANIČAR-5 polaznika

2.Za program prekvalifikacije za zanimanja:

 -TEHNIČAR PT PROMETA-30 polaznika

 -TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA-45 polaznika

-TEHNIČAR ZA ŽELJEZNIČKI  PROMET-30 polaznika

-TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU-30 polaznika

-TEHNIČAR ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA-20 polaznika

-ZRAKOPLOVNI PROMETNIK-5 polaznika

 -VOZAČ MOTORNOG VOZILA-20 polaznika

 -AUTOMEHANIČAR-10 polaznika

 

Pravo upisa u programe za obrazovanje odraslih imaju osobe sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu izvođenja i stjecanja srednjoškolskog obrazovanja odraslih.

Sve informacije se mogu dobiti u Srednjoj prometnoj školi u Mostaru(Mile Budaka br. 26 Mostar) ili na tel. 036 321-791), Web stranica:http:/www.tel.net.ba/prometna-skola; E-mail: prometna.skola.mostar@tel.net.ba

Go back