Naši učenici su sudjelovali u trodnevnom FANUC Open House događaju

Naši ucenici su sudjelovali u trodnevnom FANUC Open House događaju koji se odvijao u tehnoloskom parku Intera. Uz predavanje upriličena je i demonstracija rada robotičke opreme iz portfolija jednog od najvećih svjetskih proizvođača industrijskih robota i automatike - FANUC japanske firme.

 Tema predavanja je bila kako podići kvalitetu i/ili smanjiti troškove proizvodnje primjenom industrijskih tehnologija

 "Stalno slušamo da smo razvijenima interesatni kao dobavljači i kao investicijski prostor, jer smo regija sa jeftinom radnom snagom. To je samo pola istine. Realnost je da nam se događa vrlo malo investicija, jer druga strana medalje je produktivnost i izvrsnost u kvaliteti proizvoda koja se može postići samo primjenom novih tehnologija u proizvodnji. Što zahtijeva znanje. I tu prestaje naša konkurentnost, bez obzira na cijenu rada. Čast izuzecima, naravno.
Naše opredijeljenje mora u konačnici biti isključivo u smjeru proizvodnje temeljene na znanju i primjeni svih tehnologija koje će je učiniti konkurentnom za proizvode na svjetskoj razini. Bez obzira da li se bavimo prozvodnjom metalnih dijelova/sklopova, pločastog namještaja, tiskarskih ili prehrambenih proizvoda – postoje i dostupna su sjajna rješenja za automatizaciju procesa proizvodnje o kojima nemamo previše prilika čuti i vidjeti ih uživo.
redrasude da se roboti mogu primjeniti samo u industriji metala su upravo to – predrasude. Da, robot može biti zavarivač, radnik na sastavljanju sklopova ili lakiranju, ali isto tako može biti i radnik na rukovanju, sortiranju ili pakiranju bilo čega, može biti skladištar, može brati voće ili plijeviti sadnice u poljoprivredi, pa čak može biti i šanker ili ljekarnik.
Drugim riječima, automatizacija i robotizacija su primjenjive u svim industrijama:
  • Drvo
  • Plastika
  • Metal
  • Prehrana
  • Punionice pića
  • Farmaceutika
  • Poljoprivreda
  • itd. "

Go back