Vijeće učenika Srednje prometne škole Mostar

 

Vijeće učenika broji 18 članova. Aktualna predsjednica Vijeća je Marija Mlikota.

Djelokrug Vijeća učenika:

- priprema i daje prijedloge školskim tijelima o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i obrazovne rezultate

- izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika

- sudjeluje u izradi fakultativnih programa i programa izvannastavnih aktivnosti

- predlaže mjere unaprjeđenja uvjeta rada u školi

- pomaže učenicima u izvršavanju školskih i izvanškolskih obveza

- skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika

- obavlja druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima

Vijeće učenika aktivno sudjeluje i surađuje s nizom vladinih i nevladinih organizacija, Nastavničkim i Vijećem roditelja te Aktivom ravnatelja i ostalim Vijećima učenika srednjih i osnovnih škola.

Predsjednik Vijeća učenika saziva sastanke, raspodjeljuje poslove i zadaće ostalim članovima Vijeća, vodi sastanke, surađuje s djelatnicima škole i predstavlja Vijeće učenika na seminarima, debatama, javnim tribinama i slično.

Predstavnici Vijeća učenika su do sada sudjelovali na brojnim seminarima u zemlji i inozemstvu, a posebno ističemo radne posjete Zagrebu, Osijeku, Puli, Dubrovniku, Splitu, Podgorici, Beogradu, Kragujevcu, Ljubljani, Beču, Pragu, Hannoveru, Vejlu, Oslu i Veneciji gdje smo uspostavili partnersku suradnju s drugim vijećima i organizacijama.