Vijeće učenika Srednje prometne škole Mostar

Kratki opis Vijeća učenika Srednje prometne škole Mostar

Svi predstavnici razrednih odjlea čine Vijeće učenika Škole.  Konstituirajuću sjednicu Vijeća učnika saziva ravnatelj tijekom mjeseca rujna. Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika Vijeća učenika. Vijeće učenika bira se za tekuću školsku godinu, a sačinjava ga po jedan učenik/učenica iz svakog razreda. Vijeće učenika bira predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu većinom glasova, te zapisničara.

Vijeće učenika Škole:

  • Priprema i daje prijedlog tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, nihov rad i rezultate u obrazovanju;
  • Izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika;
  • Predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi;
  • Pomaže učenicima u izvršavanju školskih obaveza;
  • Skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika;
  • Donosi prijedloge i odluke sudjelovanja u društveno korisnom radu i humanitarnim  aktivnostima;
  • Predlaže izvannastavne aktivnosti;
  • Nazoči sjednicama odjelskih vijeća, učiteljskog vijeća i školskog odbora ako se raspravlja o pravima i obvezama  učenika
  • Obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općima aktima.

Koordinator VU: Ivana Lasić, prof.

Predsjednica VU: Robertina Marković (II.3)

Zamjenik predsjednice VU: Andrea Tomić (III.3)

Zapisničar VU: Marin Prskalo (III.1)

 

Članovi Vijeća učenika za školsku 2015./2016.godinu.

R.br.

Ime i prezime

1.

Valentin Subašić (I.1)

2.

Ivan Ćosić (II2/4)

3.

Ivona Kolakušić (I.3)

4.

 Danijel Marić (I.6)

5.

Nikolina Žilić (II.1)

6.

Mateo Jurković (II.2/4)

7.

Robertina Marković (II.3)

8.

Bernarda Bilać (II.5)

9.

Nikoletta Raguž (II.6)

10.

Marin Prskalo (III.1)

11.

Ivan Pavlović (III.2/4)

12.

Andrea Tomić (III.3)

13.

Robert Cvitanović (III.6)

14.

Nikolina Buconjić (IV.1)

15.

Andrea Damjanović (IV.3)

16.

Andrej Cipetić (IV.5)

17.

Marin Jovanović (IV.6)

18.

Ivana Komlen (IV.7)