Vijeće roditelja Srednje prometne škole

 

 

 

 

Vijeće roditelja čine po jedan predstavnik roditelja učenika iz svakog razrednog odjela, a trenutno broji 18 članova. Aktualni predsjednik Vijeća roditelja je Velimir Čuljak.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima života i rada škole te daje mišljenja i prijedloge u svezi:

- unaprjeđenja materijalnih uvjeta i kvalitete rada škole;

- osiguranja aktivnoga sudjelovanja roditelja u radu škole te predstavljanja stavova roditelja u Školskom odboru;

- uključivanja roditelja u pedagoški rad i program škole; 

- obavještavanja Školskog odbora o svim zaključcima i prijedlozima kad to smatra nužnim ili po zahtjevu Školskog odbora;

- prava, interesa i obveza učenika, roditelja i nastavnika; unaprjeđenja komunikacije i odnosa roditelj-učenik-nastavnik;

- praćenja i donošenja prijedloga za poticanje učenja i vladanja učenika;

- poticanja volonterskoga rada roditelja u raznim školskim projektima;

- edukacije roditelja, učenika i nastavnika;

- promoviranja škole i suradnje sa širom društvenom zajednicom;

- prijedloga za donošenje godišnjega programa rada škole;

- predlaganja članova za rad u školskim povjerenstvima;

- razmatranja godišnjeg izvješća o radu škole.