Vijeće roditelja Srednje prometne škole

PRIDRUŽITE NAM SE , TU SMO ZBOG NAŠE I VAŠE DJECE !

U cilju bolje suradnje s roditeljima učenika u Školi je osnovano Vijeće roditelja kojeg čine po jedan predstavnik roditelja učenika iz svakog razrednog odjela. Vijeće roditelja naše škole ukupno broji 18 članova. Predsjednik je Zdravko Rezo, a osoba zadužena za rad Vijeća roditelja ispred škole je Zoran Landeka, ravnatelj.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge u svezi:

- poboljšanja materijalnih uvjeta i kvaliteta rada škole;

- osiguravanja aktivnog sudjelovanja roditelja u radu škole te predstavljanja stavova roditelja u Školskom odboru;

- uključivanja roditelja u pedagoški rad i program škole te predstavljanja stavova roditelja Školskom odboru i svim zainteresiranim;

- obavještavanja Školskog odbora o svim zaključcima i prijedlozima kad to smatra neophodnim, ili po zahtjevu Školskog odbora, ili druge zainteresirane strane o svim pitanjima vezanim za rad i upravljanje škole;

- prava, interesa i obveza učenika, roditelja i nastavnika; unapređenja komunikacije i odnosa roditelj-učenik-nastavnik;

- praćenja, poučavanja i donošenja prijedloga za poboljšanje učenja i vladanja učenika;

- poticanja volonterskog rada roditelja u raznim školskim projektima;

- edukacije roditelja, učenika i nastavnika;

- promoviranja škole i suradnje sa širom društvenom zajednicom;

- davanja prijedloga za donošenje godišnjeg programa rada škole;

- predlaganja svojih članova za rad u povjerenstvima škole;

- razmatranja godišnjeg izviješća o radu škole.