Trogodišnja zanimanja

Rukovatelj građevinskim i pretovarnim strojevima - NOVO ZANIMANJE (kliknuti za detaljnije)

Srednja prometna škola ove nastavne godine uvodi novo zanimanje Rukovatelj građevisnkim i pretovranim strojevima zbog potrebe za istim stručnim kadrom u građevinskim i ostalim poduzećima gdje se obavlja pretovar i utovar.

Rukovatelji građevinskim i pretovarnim strojevima premještaju raznovrstan materijal i robu unutar industrijskih pogona, gradilišta ili skladišta te pri pretovaru brodova, kamiona ili zrakoplova.

Dijele se prema mjestu rada i vrsti strojeva kojima upravljaju. Postoje dvije najbrojnije grupe rukovatelja dizalicama i viličarima. U industrijskim su pogonima male radioničke dizalice i veće mostovne dizalice s kabinom. Na gradilištima se nalaze toranjske dizalice, a u lukama i brodogradilištima tzv. portalne dizalice. Rukovatelji viličarom premještaju terete uzduž radnih prostora i skladišta. Pri upravljanju treba biti oprezan, kako ne bi došlo do ozljeda radnika u prostoru u kojem se kreće. Rukovatelji viličarom, baš kao i dizaličari, svakodnavno provjeravaju ispravnosti svoga stroja, brinu o njenom osnovnom održavanju, a povremeno obavljaju i  popravke.

Srednja prometna škola je sklopila ugovor o suradnji s tvtkom Tempo-Vranica d.d. Mostar, a u dogledno vrijeme planirano je sklapanje ugovora s tvrtkom Hering d.d. Široki Brijeg  te nizom tvrtki s kojima od ranije imamo sklopljene ugovore koji zadovoljavaju sve potrebne uvjete za obavljanje prakse.

 

Dizaličar - NOVO ZANIMANJE (kliknuti za detaljnije)

Dizaličar je trogodišnje zanimanje kojim se stječu znanja, vještine i sposobnosti za zanimanja: rukovatelj toranjskom dizalicom, rukovatelj mosnom dizalicom, rukovatelj portalnom dizalicom, rukovatelj radionički mdizalicama i rukovatelj teretnim dizalima (liftovima). Dizaličar, ovisno o mjestu rada, upravlja različitim tipovima dizalica.

Dizaličar obavlja sljedeće poslove: upravljanje većim mosnim, magnetnim i velikim portalnim dizalicama kod transportiranja tereta (dizanje, prenošenje, pridržavanje kod montaže elemenata, sekcija, opreme i drugog materijala); upravljanje i rad u paru s drugom dizalicom kod tehnološke asistencije montaže; upravljanje malim mosnim dizalicama kod transportiranja tereta (dizanje, prenošenje, asistiranje u tehnološkom procesu); vizualna kontrola dizalice, ispravnog vezivanja tereta, nosivosti dizalice i težine tereta; odgovornost za ispravnost dizalice, pravilno rukovanje i prijenos tereta, parkiranje dizalice po završetku rada, povremeno transport raznih vrsta materijala i opreme (utovar, istovar, vezivanje i slaganje tereta, kontrola transportne opreme: užad, uške, škopci i sl, ručna manipulacija manjih težina, sortiranje i međuskladištenje materijala, signalizacije dizaličara i sl.); odgovornost za ispravnost manipulacije i u ispitivanju i predaji izvršenih radova, sigurnost tereta.

Srednja prometna škola je sklopila ugovor o suradnji s tvtkom Tempo-Vranicad.d. Mostar, a u dogledno vrijeme planirano je sklapanje ugovora s tvrtkom Heringd.d.ŠirokiBrijeg te nizom tvrtki s kojima od ranije imamo sklopljene ugovore koji zadovoljavaju sve potrebne uvjete za obavljanje prakse.

Dizaličari se zapošljavaju u građevinskim poduzećima, tvornicama, brodogradilištima i lukama.

Vozač motornog vozila (kliknuti za detaljnije)

Zašto upisati zanimanje vozač motornog vozila?

  1. Dobar i stručan nastavni kadar.
  2. Školski automobil škoda Octavia i teretno vozilo mercedes – benz Sprinter 308 CDI na temelju ugovora u zakupu.
  3. Specijalizirane učionice i kabineti.
  4. Besplatna obuka i polaganje „B“ i „C1“ kategorije.

Ovo zanimanje uvedeno je zbog stalne potražnje za profesionalnim i školovanim vozačima.

Za razliku od osoba koje su stekle neko drugo obrazovanje i vozačku dozvolu u prometnim kategorijama,  učenici naše škole u ovom zanimanju imaju prednost prilikom zapošljavanja kao profesionalni vozači, jer im svjedodžba koju dobiju osigurava status profesionalca. Učenici tjedno imaju četiri dana teorijske nastave i jedan dan praktične nastave. Praktična nastava je organizirana u suradnji s poduzećima koja se bave djelatnostima vezanima za ovo zanimanje. Učenicima završnog razreda će u sklopu nastavnog predmeta upravljanje motornim vozilom biti omogućena praktična obuka i polaganje vozačkog ispita B kategorije i C1 potkategorije.

Posao vozača možete naći u svakom dijelu privrednog društva: građevinarstvo, taxi-službe, transport i sl.

Automehaničar (kliknuti za detaljnije)


Zašto upisati zanimanje Automehaničar?

  1. Visoko kvalificirani voditelji praktične obuke
  2. Velika mogućnost zapošljavanja u autokućama i servisima
  3. Pokretanje vlastitog obrta 

Automehaničar je zanimanje koje učenike osposobljava za rad u održavanju i popravcima autoindustrijskih proizvoda. Sve tri godine školovanja učenici u tjednu provode naizmjenično u školi i u automehaničarskoj radionici. U školi se odvija teorijska nastava, koja se sastoji od općih i stručnih predmeta potrebnih za svladavanje samoga posla. U automehaničarskoj radionici učenik uči praktični dio posla i primjenjuje znanja stečena u školi. Cilj je naukovanja da se učenik osposobi za potpuno samostalan rad. Učenik u početku samo pomaže iskusnom automehaničaru, a s vremenom dobiva sve kompleksnije zadatke i radi samostalno.  
Posljednjih godina zabilježen je velik porast privlačnosti zanimanja koja se mogu izučiti u trogodišnjim programima. Za zanimanje automehaničara prijavljuje se velik broj učenika jer im se nudi veliki odabir mjesta za obavljanje praktične nastave, kao i velika mogućnost zapošljavanja pri brojnim autokućama. Nakon završetka školovanja učenik ima mogućnost pokretanja samostalnog obrta.