Ravnatelj škole Zoran Landeka

“Svakim danom obrazovanje dobiva na sve većoj važnosti. Obrazovan čovjek je stup našeg društva i naša temeljna zadaća je da Vam pomognemo, ne samo završiti srednju školu, nego i uspjeti u životu."

Dragi učenici, poštovani profesori i roditelji!

Vizija naše škole je biti škola koja stalno napreduje, škola u kojoj se učenici dobro osjećaju i aktivno sudjeluju, škola koja svojim učenicima može osigurati razvoj svih njihovih potencijala, uspješan nastavak školovanja i pripremiti ih za suvremene potrebe društva i svijet rada.
Veseli nas svaki mali korak i uspjeh na tom putu.

Imajući u vidu veliki ljudski potencijal i stručnu ekipiranost zaposlenika škole posebno nastavnog osoblja gdje imamo dobro izbalansirane odnose mladosti i ambicija s jedne i iskustva s druge strane, uz dobre međuljudske odnose i dobru radnu atmosferu. Škola ima sve uvjete da uz adekvatnu organizaciju rada postigne kvalitetne rezultate na razini koju ova škola godinama gradi i nadograđuje.

Relativno dobra opremljenost škole pruža našim učenicima mogućnost upoznavanja novih tehnologija i valjanu realizaciju nastavnih sadržaja.

Poznato vam je da je za realizaciju svih pozitivnih aktivnosti potrebna suradnja i entuzijazam svih profesora, učenika te dobra koordinacija i organizacija naše stručne službe, a neizostavna je i dobra suradnja s roditeljima, našim gradom, mjerodavnim institucijama za prosvjetu i mlade i cijelom lokalnom zajednicom.

U proteklom razdoblju riješili smo neke infrastrukturne probleme koji su nas dugo mučili, stvoreni su tehnički uvjeti za modernu nastavu po suvremenom nastavnom planu i programu koji bi u budućnosti morali biti oživotvoreni u još boljim odgojno-obrazovnim dostignućima.

Želim da se škola i dalje otvara prema lokalnoj i široj društvenoj zajednici. Učenik će i dalje biti u središtu pozornosti i  želimo mu omogućiti sveobuhvatan razvoj stvarajući uvjete kako bi mogao izraziti sve svoje kvalitete, sposobnosti, ideje i želje. Stalna suradnja s roditeljima je nužnost kako bi obrazovanje funkcionirao u svim smjerovima.

Postignutu razinu infrastrukturne i tehničke opremljenosti moramo održavati i nadograđivati u suradnji s mjerodavnim institucijama, ali i drugim izvorima. Pritom je neizostavan doprinos roditelja čiji bi prvotni cilj trebao biti ulaganje u život i rad njihove djece u školi.

Stručni organi škole u svom radu utemeljenu na Zakonu i  školskim pravilnicima, Statutu i Godišnjem planu i programu rada posebno su odgovorni za cjelokupno funkcioniranje sustava.

 

Zoran Landeka, ravnatelj