PROMETNA SEKCIJA SREDNJE PROMETNE ŠKOLE MOSTAR

Prometna sekcija Srednje prometne škole Mostar počela je sa radom u šk.god.2016/17, te je osnovana sa ciljem da učenicima i profesorima pruži mogućnosti izražavanja svojih talenata i sposobnosti kroz vannastavne aktivnosti, a koji su vezani za smjerove i zanimanja u prometu koji se izučavaju u našoj Školi, a to su cestovni promet, poštansko-telekomunkacijski (PT) promet, željeznički i zračni promet, automehaničar te logistika i špedicija.

 

 CILJEVI I ZADACI PROMETNE SEKCIJE SU:

-obilježavanje značajnih povijesnih datuma, godišnjica, otkrića i sl. koji su značajni za sve

grane prometa izrađivanjem prigodnih panoa i plakata;

-praćenje razvoja i primjene suvremenih tehnologija u prometu i odlazak sa učenicima na

prezentacije istih;

-obilježavaje i promocija raznih europskih i globalnih manifestacija u prometu, te onih na

području BiH, Grada Mostara i HNŽ-a;

-uključivanje učenika članova prometne sekcije u pojedine prometno-preventivne i edukativne

aktivnosti na području HNŽ-;

-uključivati članove prometne sekcije u promociju i prezentaciju škole i sudjelovati na

tradicionalnom Sajmu srednjih škola u Mostaru (XI studeni);

-praćenje i odlazak na sportske aktivnosti iz područja auto-moto sporta (Međunarodni

memorijalni off road rally „Vinko Vukoja-Lastvić“ na Blidinju krajem rujna svake godine,

„Street race“ Mostar utrka ubrzanja 402m na pomoćnoj stazi zračne luke Mostar te brdska

auto utrka na području Vranića-Posušje);

-u narednom periodu posjetiti buduća aktivna gradilišta autoceste koridora VC na poddionici

„Zvirovići-Počitelj“ i dionici „Počitelj-Buna“ uz dozvolu nadležnih iz „JP Autoceste FBiH“

d.o.o.Mostar;

-pokušati provesti našu inicijativu prema Upravi policije HNŽ-a i „Policijskoj upravi“ Mostar

o osnivanju prometnih jedinica mladeži, njihovom opremanju, edukaciji te asistenciji

prometnoj policiji s ciljem podizanja nivoa prometne kulture i odgovornog ponašanja u

prometu;

-organizirati odlazak predstavnika prometne sekcije na predstavljanje novih modela

automobila koji će biti izloženi u ovlaštenim auto-kućama na području Mostara;

-posjetiti poduzeća za proizvodnju prometne signalizacije koja se nalaze u regiji;

-u skladu sa mogućnostima škole i učenika otići na jedan od sajmova automobila koji se

održavaju u okruženju (Sarajevo Auto Show ili Zagreb Auto Show) te pratiti najnovije

trendove u automobilskoj industriji);

-organizirano prometna sekcija posjećivati „Mostarski sajam gospodarstva“ koji se održava

svake godine u ožujku ili travnju;

-organizirati i sprovoditi školska natjecanja iz područja prometne skupine pojedinih predmeta

po zanimanjima (siječanj-veljača);

-pripremati se i aktivno sudjelovati na skupovima srednjih škola prometne struke koji se

organiziraju u BiH i RH;

-poticati veći doprinos članova prometne sekcije sa stručnim temama za godišnji list naše

škole „Prometnik“;

-i ostale srodne aktivnosti iz djelokruga sekcije.

Članovi prometne sekcije mogu biti učenici od II(drugog) do IV(četvrtog) razreda, tako da iz

navedenih razreda bude zastupljeno 2-3 zainteresirana učenika.

Sastanci voditelja i članova prometne sekcije biti će jednom mjesečno a po potrebi i češće,

četvrtkom 4.sat ili petkom 7.sat te na velikom odmoru kad je nastava u prijepodnevnoj smjeni,

a kada škola radi u poslijepodnevnoj smjeni termini će biti predsat od 12:50-13:20 sati

i veliki odmori.

Voditelj i zamjenik voditelja prometne sekcije za šk.god.2016/17 su:

prof.Mario Bubalo i prof.Mario Planinić