Nekad i danas!

Nekad

Korijeni nastanka su vezani za 1896. godinu za vrijeme Austro-ugarske vlasti pod nazivom Zanatlijska škola. Tadašnje uprava škole je bila pod njihovim rukovodstvom, a školu su pohađali učenici s prostora Hercegovine. Matične knjige iz ovih vremena posjedujemo i danas. Za vrijeme I. svjetskog rata škola je zadržala svoj prvobitni naziv, a kasnije se spominje pod nazivom Škola s praktičnom obukom. Nakon II. svjetskog rata oformljena je Građevinsko-tehnička škola 1946. godine, a 1948. i prvo odjeljenje strojarskog odsjeka. Kao zasebna Tehnička škola je počela egzistirati od školske 1954/55. godine. Elektro-mašinski školski centar (EMŠC-MOSTAR) je formiran 12.VII.1962.godine, a odvaja se od bivše Tehničke škole. Pri R.O. EMŠC od 01.01.1981.godine postoji OOUR Škola usmjerenog obrazovanja za saobraćajna zanimanja. Od srpnja 1992. godine iz R.O. EMŠC osniva se J.U. Srednja prometna škola koja od 2002.godine egzistira kao ustanova. Odobrenje za rad u registru izdano je 13.05.1993. godine.

Danas

Danas Srednja prometna škola obrazuje učenike u području cestovnog prometa A i B, u području PT prometa A, području strojarstva – C, u području zračnog prometa - A i u području željezničkog prometa - A, područje prometa i logistike - A. Škola raspolaže sa preko 4000 m2 prostora. Oko 2000 m2 je učeničkog prostora, oko 600 m2 radioničkog prostora i preko 1700 m2 dvorišta s parkingom. Radionički prostor nije doveden svojoj svrsi, ali se nadamo pomoći s federalnog nivoa ili od Vlade Republike Hrvatske. Učenički prostor čini: - 12 univerzalnih učionica, - 4 manje učionice, - kabinet za informatiku, - kabinet za simulaciju vožnje, - knjižnica sa oko 4000 knjiga i - prostorija za tjelovježbu. U školskoj 2012/13. godini upisano je 444 učenika u 19 odjela , a u 2013./14.:

 

Pored redovne nastave učenici sudjeluju u vannastavnim aktivnostima
u školi kroz rad raznih sekcija (glazbena, planinarska, dramska, literarno-recitatorska, ekološka).
Rad učenika se manifestira kroz razne sportske sekcije kao i projekte građana - Civitas.
Škola svake godine sudjeluje na sportskim natjecanjima na razini grada i županije.
Unutar škole imamo veći broj organizacija, a to su:
- Školski odbor,
- Vijeće učenika i
- Vijeće roditelja.
Školski odbor je sastavljen od 6 članova (2 iz reda djelatnika škole,
2 iz reda roditelja i 2 iz reda osnivača škole-grada).
Vijeće učenika ima svoje aktivnosti unutar škole zajedno s nevladinim organizacijama,te s gradskim Crvenim križem i međunarodnom organizacijom Crvenog križa.
Vijeće roditelja sačinjavaju po jedan roditelj iz svakog odjela i radi po svom Pravilniku.
Svako od navedenih zanimanja ima praktičnu nastavu koju učenici obavljaju po mnogim firmama u gradu i županiji.
Svake godine škola provodi obrazovanje odraslih i to kroz dva programa:
-Program prekvalifikacije i
-Program stjecanja srednje stručne spreme.
Škola ima svoj godišnji list „Prometnik“, koji se tiska povodom
Dana škole (19. ožujka) i koji prenosi sva školska zbivanja u tekućoj godini.
Ove godine slavimo 12. izdanje našeg godišnjeg tiska - Prometnik
U školi se svake godine organizira maturalna zabava, zajednički izleti i školska priredba povodom Dana škole ili povodom obilježavanja blagdana
Božića i Nove Godine.

Dobrodošli u našu i Vašu srednju školu!