Opće informacije o školi

Srednja prometna škola
Ulica Mile Budaka 26
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 321 791

ID broj: 4227115120009

Broj proračunske organizacije:1703007