Ekološka sekcija

U našoj školi već dugi niz godina egzistira i ekološka sekcija čiji su voditelji prof. A. Božić-Karlušić, prof. M.Tomić i prof. T. Vukšić.

Sekcija svake godine okuplja veliki broj učenika koji se sastaju jednom mjesečno, a po potrebi i češće. Članovi sekcije su vrijedni učenici koji sa voditeljima sekcije i svesrdnu pomoć školskog domara nastoje uljepšati školski interijer i eksterijer.

Ciljevi sekcije su:

  • podizanje kvalitete življenja i očuvanje osobnog zdravlja
  • kontinuirano poticanje i obilježavanje ekoloških događanja tijekom godine
  • razvijanje svijesti o zaštiti okoliša i poželjnom ponašanju prema prirodi, u prirodi i radnom okruženju
  • promoviranje volonterskog rada i humanizma