Četverogodišnji program

Računalni operater u prometu - NOVO ZANIMANJE (klikni za detaljnije)

Smjer računalnoga operatera u prometu je jedino zanimanje iz ove oblasti u Bosni i Hercegovini. Omogućuje inovativno učenje i stjecanje znanja kroz primijenjeno poslovanje u području informatike i računalstva s vježbama programiranja od početka školovanja, praktični rad u partnerskim tvrtkama te široke mogućnosti profesionalnoga zaposlenja i nastavka usavršavanja na visokoškolskim ustanovama. Daljnje školovanje u struci je u posljednje vrijeme dostupno i na fakultetima Sveučilišta u Mostaru, osobito na Odjelu prometa i logistike Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti.

 

Tehničar za komunikacijske tehnologije - NOVO ZANIMANJE (klikni za detaljnije)

Tehničar za komunikacijske tehnologije je moderno zanimanje prilagođeno stalnom napretku računalnih i telekomunikacijskih usluga, mrežnih sustava te s njima povezanih programskih i softverskih aplikacija. Osim širokih mogućnosti nastavka školovanja na visokoškolskim institucijama, tehničari za komunikacijske tehnologije mogu potražiti posao u tvrtkama telekomunikacijskih i mrežnih operatera, tvrtkama za izradu i razvoj programskih i softverskih sustava i aplikacija, bankama, financijskim i državnim institucijama, različitim razvojnim i istraživačkim centrima. 

 

 

 

Tehničar cestovnog prometa (kliknuti za detalnije)

Tehničar cestovnog prometa prikuplja, analizira i prati podatke bitne za pružanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. Nakon završene škole za ovo zanimanje moguće je raditi u poduzećima koja se bave uslugama cestovnog prometa putnika ili tereta, u prometnoj policiji, carinskim službama, špediciji i sličnim poslovnim subjektima.

 

 

Tehničar za sigurnost cestovnog prometa (kliknuti za detaljnije)

 

U ovom zanimanju aktivnosti su usmjerene na odvijanje prometa prema propisanim pravilima. Cilj je sprječavanje prometnih prekršaja i posljedica. Tehničar procjenjuje štete na motornim vozilima za osiguravajuća društva i agencije. Provodi unutarnju kontrolu cestovnoga prometa u državnim inspekcijama, organizira proces obuke kandidata za vozače i kontrolu u autoškolama, kao i umjeravanje tahografa pri tehničkim pregledima vozila. Sudjeluje u projektiranju, postavljanju i održavanju prometne signalizacije.

 

 

Tehničar poštansko-telekomunikacijskog prometa(kliknuti za detaljnije)

Obrazovanjem u ovom zanimanju učenici se školuju za rad na poštanskim šalterima, poslove telefonista i poštansko-telekomunikacijskog statističara, poslove pripreme knjiženih pošiljaka, administratora poštansko-telekomunikacijske službe. Tehničari sudjeluju u projektiranju, pripremi i vođenju proizvodnje te održavanju telekomunikacijskih sustava i mreža, telefonskih centrala, antena i antenskih mjerenja.

 

Tehničar za logistiku i špediciju (kliknuti za detaljnije)

 

Tehničar za logistiku i špediciju proučava i istražuje tržište, obavlja špediterske usluge u zemlji i inozemstvu, izrađuje plan prijevoza roba, odabire prijevoznika, otprema i osigurava robu u izvozu, uvozu i tranzitu, priprema i obrađuje uvozno-izvozne dokumente i dokumente za carinjenje robe. Pronalazi podatke važne za organizaciju i rad, organizira prijevoz pošiljaka, izrađuje i pribavlja transportnu dokumentaciju. Rukuje robom, preuzima i distribuira pošiljke, sklapa ugovore o osiguranju, ukrcaju i iskrcaju tereta. Vrši kontrolu i skladištenje robe te sajamske, konsignacijske i agencijske poslove.

 

 

Tehničar za željeznički promet (kliknuti za detalnjije)

Tehničar za željeznički promet obavlja poslove prometnika vlakova, prometno-transportnog otpremnika, telegrafista, teleprinterista, postavničara, informacijskog radnika, putničkog blagajnika, robnoputničkog blagajnika i kolodvorskog blagajnika. Osim teorijske nastave u školi, nastavni proces se u praktičnom dijelu odvija u radnim jedinicama JP Željeznice Federacije BiH.

Zrakoplovni prometnik (kliknuti za detaljnije)

 

Zrakoplovni prometnik obavlja poslove prihvata i otpreme putnika i prtljage (zemaljska domaćica i spiker-informator), pružanja usluga putnicima (zrakoplovna domaćica), prihvat i otpremu stvari i roba, tehničku i ustrojnu pripremu operativi. Može obavljati poslove s vrijednosnim papirima, poslove u operativnim centrima zračnih luka, u špediciji i carinskom deklariranju.