Četverogodišnji program

Tehničar za sigurnost cestovnog prometa - NOVO ZANIMANJE (kliknuti za detaljnije)

Tehničar za sigurnost cestovnog prometa je obrazovni profil i predstavlja dio novog koncepta stručnog obrazovanja, koji teži potrebama tržišta rada prometne struke.  Ovo zanimanje prati odvijanje prometa prema propisanim pravilima. Cilj je sprječavanje prometnih prekršaja i posljedica. On obavlja očevid prometnih nezgoda i može se zaposliti u odjelima prometa policijskih uprava i ministarstava (MUP te promet i veze), procjenjuje štetu na motornim vozilima u osiguravajućim društvima i slično. Također sprovodi unutarnju kontrolu u cestovnom prometu pri radu inspekcija općine, grada i županije. Organizira proces obuke, edukaciju kandidata za vozača i kontrolu u auto-školama, kao i umjeravanje tahografa na tehničkim pregledima vozila. Sudjeluje u projektiranju, nadzoru postavljanja i održavanju prometne signalizacije. Praktična nastava se realizira u suradnji sa MUP-om, i poslovnim partnerima kao što su: osiguravajuća društva, tehnički pregledi vozila, poduzeća za ceste i proizvodnju prometne signalizacije, Ministarstvo prometa i veza HNŽ-a. Nakon završenog obrazovanja za ovo zanimanje, učenik može nastaviti školovanje na srodnima tehničkim fakultetima.

Jedna od velikih prednosti ovog zanimanja je nastavak školovanja na odjelu Promet i Logistika na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Tehničar za željeznički promet (kliknuti za detalnjije)

Tehničar za željeznički promet je jedno od osnovnih zanimanja u željezničkom prometu te kao takvo spada u grupu izvršnog osoblja na željeznici. Tehničar za željeznički promet ili prometnik vlakova svojim radom izravno sudjeluje u organizaciji, prijemu i otpremi vlakova. Oni su najodgovorniji ljudi u sigurnom i pouzdanom odvijanju željezničkog prometa. Prepoznatljivi su po jedinstvenoj uniformi s crvenom kapom koja simbolizira opreznost i stručnost ovog zanimanja.

Prednosti koje se stječu završetkom ovog školovanja u odnosu na druga zanimanja su:

- najpotpuniji sadržaj željezničkog zvanja i

- mogućnost rada na više radnih mjesta na željeznici.

Mogućnost rada na više radnih mjesta:

- prometnik vlakova,

- robni blagajnik,

- putnički blagajnik,

- skladištar,

- tranziter,

- kalkulant,

- dispečer.

Ovo zanimanje nudi optimalna znanja za nastavak školovanja i usavršavanja te mogućnost zapošljavanja na željeznici kako u BiH tako i u svim drugim europskim željezničkim poduzećima.

Tehničar za logistiku i špediciju (kliknuti za detaljnije)

Tehničar za logistiku i špediciju proučava i istražuje tržište, obavlja špediterske usluge u tuzemstvu i inozemstvu, izrađuje plan prijevoza roba, bira prijevoznika, otprema i osigurava robu u izvozu, uvozu i tranzitu, priprema i obrađuje uvozno-izvozne dokumente i dokumente za carinjenje robe.

Opis poslova:

- računalom pronalazi podatke važne za organizaciju i rad

- organizira prijevoz pošiljaka cestom, željeznicom, zrakom, morem i rijekom

- izrađuje i pribavlja transportnu dokumentaciju

- rukuje robom

- preuzima i distribuira pošiljke

- sklapa ugovore o osiguranju tereta, ukrcaju i iskrcaju tereta, uskladištenju robe

- kontrolira robu

- izvršava sajamske, konsignacijske i agencijske poslove

Tehničar za logistiku i špediciju obuhvaća vrlo široke mogućnosti zapošljavanja pa Srednja prometna škola već dugi niz godina ima suradnju s više od 20 poduzeća na širem području Hercegovine iz oblasti špedicije, logistike, osiguranja, graničnih prijelaza itd. Učenici u istim poduzećima obavljaju praksu, gdje velik broj učenika nakon završetka školovanja ostaje trajno uposlen.

Jedna od velikih prednosti ovog zanimanja je nastavak školovanja na odjelu Promet i Logistika na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Tehničar cestovnog prometa (kliknuti za detalnije)

Tehničar cestovnog prometa prikuplja, analizira i prati podatke koji su bitni za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta, te organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. On sudjeluje u izradi kalkulacija cijena i redova vožnjeputničkog i teretnog prijevoza. Vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničkih poslova. Obavlja i administrativne poslove osiguranja putnika i tereta. Tehničar cestovnog prometa može se zaposliti u poduzećima koje se bave uslugama cestovnog prometa putnika ili tereta, autobusnim kolodvorima i stanicama, autoteretnim terminalima, prometnoj policiji, renta-a- car uslugama, autokućama, stanicama za tehnički pregled vozila ili otvoriti vlastito prijevozničko poduzeće. Tehničaru cestovnog prometa bliska su zanimanja tehničar unutarnjeg transporta i tehničar za logistiku i špediciju. Praktična nastava se realizira u suradnji s MUP-om, poduzećima za prijevoz putnika i tereta, tehničkim pregledima vozila, otpremništvima, carinskim službama, autoškolama, automoto klubovima i drugim poduzećima i ustanovama. Nakon završenog obrazovanja za ovo zanimanje, učenika može nastaviti školovanje na srodnima tehničkim fakultetima.

Jedna od velikih prednosti ovog zanimanja je nastavak školovanja na odjelu Promet i Logistika na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Tehničar poštansko-telekomunikacijskog sustava (kliknuti za detaljnije)

TEHNIČAR POŠTANSKO- TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA je četverogodišnje zanimanje čije su zadaće osposobiti  učenika za :

upravitelja manjeg PU-a, djelatnika na šalteru, telefonista, PT statističar, djelatnik za pripremu knjiženih pošiljaka, djelatnika putujuće pošte, administratora  PT službe, obavljanje poslova sudjelovanja u projektiranju, pripremi,  vođenju proizvodnje i održavanju TK sustava i mreža, montiranje i održavanje telefonskih centrala, montiranje antena i antenskih VF mjerenja, osiguranje funkcija TK mreža. Znanja iz područja novčanog poslovanja, organizacije poslovanja i marketinga, omogućuju obavljanje i drugih poslova izvan PT prometa, u bankama, mjenjačnicama, i raznim drugim agencijama.

Od poštanskih službenika na poštanskim poslovima , na novčanom poslovanju i na pružanju telekomunikacijskih usluga zahtijeva se razvijena sposobnosti brzog i točnog računanja i čitanja te razumljivog i razgovijetnog izražavanja. Nezaobilazno je također razumijevanje i brzo pamćenje pismenih i usmenih poruka drugih službenika i korisnika poštanskih usluga . Održavanje i rukovanje složenom opremom ,kao što su vage , računa , znanje stranih jezika, uljudnost,odgovornost i savjesnost u radu osobine su koje pridonose visokom radnom učinku i mogućnosti napredovanja u poslu. U svojoj radnoj karijeri mogu se izmjenjivati na raznim navedenim poslovima , a mogu napredovati do položaja kontrolora , u manjim poštama i do upravitelja pošte. Razdvajanjem poštanskog poslovanja od pružanja telekomunikacijskih usluga i njihovom privatizacijom dio poštanskih službenika zaposlit će se u privatnim telekomunikacijskim tvrtkama.

Praktična nastava se realizira u suradnji sa HP MOSTAR i HT MOSTAR.

Zrakoplovni promet (kliknuti za detaljnije)

Zrakoplovni prometnik je četverogodišnje zanimanje čije su zadaće osposobiti učenika za:

- ustrojavanje tehnološkog procesa prijevoza tereta ili putnika te aktivno sudjelovanje u njegovoj izvedbi;

- prihvat i otprema putnika i prtljage (zemaljska domaćica i spiker informator);

- pružanje usluga putnicima (domaćica zrakoplova);

- prihvat i otprema stvari i robe;

- tehničku i ustrojnu pripremu operativi: za prihvat  i otpremu zrakoplova, putnika, prtljaga i tereta;

- obavljanje poslova s vrijednosnim papirima;

- obavljanje poslova u operativnim centrima zračnih luka;

- obavljanje poslova u špediciji;

- obavljanje poslova dispečera platforme;

- obavljanje poslova ili dispečera robnog prometa;

- obavljanje poslova carinskog deklaranta;

- obavljanje poslova skladištara robe u domaćem prometu;

- stjecanje sposobnosti da svojim radom pridonesu bržem, točnom i jeftinom prijevozu tereta putnika, uz najveću sigurnost u zračnom prometu;

- stjecanje sposobnosti da svojim radom pridonesu povećanju sigurnosti u zračnom prometu:

Praktična nastava se realizira u suradnji sa Zračnom lukom Mostar.